top of page
bgImageVälkommen till

Artister för fred 

bgImage

Längtan efter fred!

Gör din röst hörd!

Artister för fred har länge arbetet 

i fredens och kulturens namn.​​

Vill du också vara med och​ anordna 

manifestationer och galor?

Bli medlem redan idag! 


Artister för Fred tror på att verka för fred i kulturens namn, genom att skapa utrymme för sång, musik, teater, dans, konst, poesi, regi, scenografi, film, ljus och ljud vid konserter, galor, föreläsningar, manifestationer och annat som ordnas i fredens namn.

Artister för Fred består av artister, konstnärer författare s​om ser kulturen som ett verktyg för att bygga broar mellan människor.

En humanistiskt orienterad samhällskultur handlar om att befrämja tilltro och kärlek som det långsiktigt bästa motmedel mot hat, våld och krig. 

Tillsammans kan vi skapa ​ett harmoniskare samhälle och fredligare värld.​ 

Aktuellt! 

Manifestation för fred

 Lördag 22 april 13.00 

Stortorget, Gamla Stan i Stockholm 

Manifestationens agenda är:

-Vi kräver att alla krig som bara orsakar lidande för människor, 

allt levande natur och djur tar omedelbart slut!

-Vi vill sträva efter en värld där alla konflikter löses fredligt 

med kreativt tänkandet, genom konstruktivt kommunikation, 

med empati för varandra och för en värld utan våld.

-Vi fördömer alla slags krig! 

Vi strävar efter en fredlig värld utan kapplöpning 

av alla slags förstörelsevapen.

För AFF, konsten och konstnärens uppgift är också att i mörkret se ljuset, där kunskapen om möjligheterna till en bättre värld leder oss till:

Fred på jorden! Fred med jorden!

Hjärtligt Välkomna!

  

Fredsdemonstration i Göteborg mot Natoövning

Stoppa Aurora 

22 april 14.00  på Gustav Adolfs torg i Göteborg

Demonstrationen är mot krigsövningen Aurora 23,  Nato bör avvecklas, inte utvidgas!

Aurora 23 är en av de största militära övningarna i Sverige på många år som genomförs den mellan den 17 april och 11 maj 2023.

Demonstrationen riktar sig mot att krigsövningen syftar till att integrera Sverige i USA:s krigsallians och att inga kärnvapen ska finna på svensk mark.


Artister för Fred - hur det en gång började 

Vi vill leva - en fredsgala och upprop mot militarismen

Fredskonsert från julafton 1983, inspelad i Scandinavium i Göteborg. Skådespelaren Bibi Andersson samlade Sveriges artistelit i en protestkonsert mot utbredningen av kärnvapen i Europa. Med bland andra​ Lill Lindfors, Arja Saijonmaa, Kim Anderzon, Sven-Bertil Taube, Anders Linder, Monica och Carl-Axel Dominique, Gerd Andersson, Magnus Härenstam och dirigent Leif Segerstam.

bgImage

Fredsfrågan är aktuellare än någonsin

2022 var ett tragisk år för Europa och för Sverige 

Världen har visserligen aldrig varit förskonad ifrån krig. Nu drabbade kriget oss även här på nära håll. Då har Sveriges tidigare stolta röst för fred, dialog och garantier för ömsesidig säkerhet tystnat. Det är något som vi vägrar att acceptera. Artister, kulturskapare och andra samhällsengagerade medborgare med bl.a. förre Ärkebiskopen K.G Hammar och Olof Buckhard som talare. Skådespelerskan Ingela Karlsson lästa dikter, musikframträdanden av bland andra sångerskan Caroline Williams, Elin Lyth och Daniel Östersjö. 

  Nu mer än någonsin behövs många röster för fred. Fred är mer än en politisk och global fråga. Det är en central samhällsfråga som berör oss som människor internationellt som nationellt. 

Det enda sättet att förebygga våldet är att vi människor tillsammans kan skapa en fredskultur. För oss är konsten och kulturen centrala byggstenar för att bygga tillit och förståelse mellan människor. För utan kärlek, ingen gemenskap, så förgör vi varandra. 

Kulturens betydelse för människans utveckling

Både inom den individuella sfären, såsom inom samhällets olika grenar, har kulturen format och utvecklat individer som samhället sedan långt tillbaka i tiden.

Konstnärens kreativa skapande roll kan beskrivas genom flertal meningar, inom vilka att tolka, ifrågasätta och förändra är de mest kännetecknade.

I sitt skapande länkar konstnären arvet från det förflutna till nutiden, och i det skapar morgondagen visuella, litterära, humanistiska verklighet. I detta vilar både glädje och ansvar.​


"Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, 

människor kommer att glömma vad du gjorde, 

men människor kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna."

Maya Angelou

 

"En droppe droppad i livets älv har ingen kraft till att flyta själv

Det ställs ett krav på varenda droppe: Hjälp till att hålla de andra oppe!" 

Tage Danielsson


"Vi måste överlämna jorden, luften, landet och vattnet åt barnen 

åtminstone som det överlämnades till oss."

"När du konfronteras med en motståndare, erövra honom med kärlek." 

Mahatma Gandhi


"Ett öga för ett öga leder bara till mer blindhet” 

Margaret Atwood


”Det här är ingen politisk debatt. Det är en mänsklig. Ren luft och rent vatten och klimat där man kan leva är mänskliga rättigheter. Och att lösa den här krisen är inte en fråga om politik. Det är vår moraliska skyldighet” 

Leonardo DiCaprio


För att lösa social och politiska konflikter behöver vi även en stark fredskultur.

Fredsfrågan får inte bli bortglömd! 

Så vi skrev ett brev till alla riksdagspartier

Fredsfrågan kom helt bort i valrörelsen så vi skrev ett brev till samtliga riksdagspartier för att fråga om hur de såg på fred och kultur. Vi fick endast några svar. Läs gärna brevet och säg vad du tycker! Vill du veta vad riksdagspartierna sa? Tycker du som vi att fredsfrågan borde var ett givet ämne i ett riksdagsval? Då hörde de INTE din röst!

Hotet mot yttrandefriheten: Lagförslaget om utlandsspioneri

Från i år 2023 har en grundlagsändring gjort som innebär svensk opinionsbildning får styras av utländska militära intressen.  Det fria ordet undergrävs. Kulturfrågan omfattar grunden i vårt demokratiska samhälle. Det handlar om fri opinionsbildning att informerar medborgarna om vad som sker och granska eventuella missf​örhållanden. Det går inte att tro att man försvarar demokratin genom att förbjuda den. Det är vad som riskerar att ske med det senaste lagförslaget.

Kommer EUs nya regelverk hota eller stärka yttrandefriheten?

 The  Global Forum for European Media Development följer EU kommisionens nya lagförslag Freedom Act om det kommer att stärka eller hota mediala utbudet:

On 16 September 2022, the European Commission published the proposal for a regulation “establishing a common framework for media services in the internal market (European Media Freedom Act – EMFA) and amending Directive 2010/13/EU”

Fred förutsätter ett fritt kulturliv

Militären och andra myndigheter har sin givna uppgift att försvara nationen mot yttre och inre hot och ge medborgarna trygghet. De är dock begränsade i vad de kan göra och saknar viktiga verktyg.

I kristider är det lätt att förbise kulturens vikt. Kulturen är dock det område där alla medborgare kan göra sin röst hörd och påminna oss alla om att demokratin byggs inte endast upp av institutioner utan även och främst av människor. Det är inom kulturen som vi människor utvecklar oss som människor, ja som medmänniskor. Kulturen är samvetets röst för att skänka hopp och peka på vägar om samverkan och försoning. Vi alla som medborgare har ett ansvar för att ge uttryck för humanismens största värden om tron på människan som en samvetsgrann varelse där vi strävar efter att bygga broar och övervinna fiendskap.

Genom kulturen kan vi tydligare utveckla det som förenar oss människor och visa på vägar av samverkan. Kulturen ger ett uttryck för hjärtats logik som ger människor en fördjupad insikt hur utveckla relationer och skapa gemenskap. Detta gäller både det som sker runt om oss i världen och även inom vårt egna samhälle. Utan fredlig samverkan har vi ingen trygghet, ingen ekonomisk utveckling. Det är också den viktigaste miljöfrågan. För en fredlig samhällsmiljö utgår ifrån ömsesidig tillit och respekt. Ty när det saknas har vi grogrunden för våldsamheter.

Kritiska röster om politiska ledares oförmågan att formulera en handlingsplan för fred

Runt om i världen har nationer tagit avstånd från Rysslands militära attack mot Ukraina. 

Samtidigt finns det många frågor och kritiska röster mot hur väst har kommit att förvärra konflikten. Kritiken mot invasionen har skapat en våldsspiral som uteslutande handlar om militära lösningar.

Här är några röster om hur världen polariseras som ett resultat. Människor ställs mot människor istället för att söka långsiktiga och konstruktiva lösningar genom dialog och att målet fred bygger på att skapa ett ramverk av tillit. Detta är särskilt angeläget när parterna ser sig förorättade och kränkta. 

Chris Hedges med överste Bacevich

The Chris Hedges Report. Andrew Bacevich är en pensionerad arméöverste och emeritusprofessor i historia och internationella relationer vid Boston University.  Bacevich hävdar att USA:s ledare har förlorat kontakt med verkligheten och är oförmögna att anpassa sig till en föränderlig värld. Om de inte rycks bort från makten kommer det amerikanska imperiets skymning att vara en fylld av katastrof efter katastrof. 

Jordan Peterson och Tulsi Gabbard i samtal om konsekvenserna av västvärldens engagemang i kriget mellan Ryssland och Ukraina

Jordan Peterson välkänd psykolog och författare samtalar med Tulsi Gabbard amerikansk politiker, tidigare kongressledamot och demokraternas presidentkandidat. Det ställer frågor om vad som är USAs och väst mål med konflikten och riskerna med att USA bedriver ett bulvankrig mot en kärnvapen makt som Ryssland. 

Jeffrey Sachs ekonom och politisk rådgivare

Jeffrey Sachs har varit rådgivare till Gorbachev och Jeltsin i samband med de politiska omvälvningarna och följt realtiden mellan USA och Rysslands nära. Sachs menar att USA:s politik provocerar fram en global konflikt istället för att bidra till fred och säkerhet i världen.  Denna poltik uppfattas av omvärlden som imperialistisk och utgår ifrån "Västlandets falska berättelse".

Alastair Crooke om den alltmer polariserande världsutvecklingen. 

Alastair Crooke är före detta brittiska diplomat ocjh grundare och chef för Conflicts Forum, som arbetar för dialog mellan politisk islam och västvärlden. Crooke samtal här med domare Napolitano om hur västvärlden har svårt att kommunicera en övergripande vision och istället fortfarande uppfattas som imperialistiska av övriga världen.  

 (Gå till länken genom att klicka  på bilden)

Ger aktuell information om alla krig 

och konflikter runtom i världen.

Artisters röster om fred!

Lyssna gärna på olika sånger om fred.

Här en musiklista med artister som utrycker 

sin längtan efter fred. 


61 sånger 

om fred. 


Var som en lampa för dem som vandrar i mörker, en glädje för de ledsna, 

ett hav för de törstiga, 

en tillflyktsort för de ​drabbade, 

en anhängare och försvarare av förtryckets offer ... 

en balsam för de lidande, 

ett bålverk för de lidande flykting”

Ett helt hav av vatten kan inte sänka ett skepp 

om det inte kommer in i skeppet. 

På samma sätt kan inte världens negativitet slå dig ner 

om du inte tillåter ​det att ta sig in i dig”.


Musik av

Daniel Östersjö

Dikt av

Yu Xiu Hua

Tankar om fred

Här ger vi utrymme för personliga åsikter som inte nödvändigtvis representerar AFF.

Krönika av Lorenz Jolin:   ÄR FREDSRÖRELSENS RELEVANT I KRIG?

april 2023

Frågan måste ställas när Sverige väljer att ge upp sin 200 åriga neutralitetspolitik som varit en så stark koppling till den svenska identiteten. Argumenten för att ge upp den känner vi till med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Detta var dock inget argument under första världskrigets utbrott andra världskrigets utbrott eller för den delen under det kalla kriget när Warszawapakten omslöt inte bara Ukraina utan även hela Östeuropa. Skillnaden idag mot då är egentligen tvärt om. Då verkade väst svagt men idag 33 år efter Berlinmurens fall framstår väst som starkt. Därför framstår Sveriges val att överge sin neutralitetspolitik handla mer om att vi inte kan står utanför av politiska och ekonomiska skäl. Detta blir särskilt tydlig när vi inte ens kan sälja Jas plan till Finland som hellre väljer amerikansk flyget. Högteknologiskt samarbete i väst är omfattande och svenska industrin vågar inte ställa sig utanför.

För en sann fredsvän är dock inte de ekonomiska eller ens strategiska intressena vara avgörande. Fredsfrågan är ju trots allt eller borde vara en principiell och ideologisk fråga. Fred är grunden för demokrati och solidaritet med sina medmänniskor och mellan folk från olika länder. Det globala systemet bygger i princip på detta. Att stärka banden mellan människor. Det bygger på ett synsätt där men prioriterar människan framför institutionerna. Institutionerna har sin självklara rolla förutsatt att de tjänar människornas intresse. Tyvärr går utveckling idag åt fel håll.

Fredsrörelsen bör därför lyfta fram kulturen och se den som en mer prioriterad aspekt framför ekonomi och politik. Både demokrati och det ekonomiskt utbyte förutsätter att människor har tilltro till varandra. Tron på människan handlar i grunden om att vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Det finns ett grundläggande människovärde oavsett vilket nationalitet eller identitet tillhörighet respektive individ har. Detta är i grunden en existentiell fråga som ofta belyses inom kuttrens sfär. Fredsrörelsen vinner således på att verka proaktiv och utgå ifrån vad som kan förena oss människor istället för att utgå ifrån vad som skiljer oss åt. Kan detta i högre utsträckning belysas vore det ett stort steg för den samhälleliga demokratiska som fredliga processen runt om i världen. Det handlar med andra om att belysa människovärdet som något i grunden universellt.

Det yttersta målet för varje samhällssystem är att garantera medborgarnas fred och säkerhet. Demokratins betydelse är just att medborgarna ska kunna engagera sig i samhällsdebatten och inte agera som åskådare när stora politiska beslut tas. Att göra medborgarnas röst hörd för att motverka en politik som kan vara fientlig eller för omvärlden vara provocerande. Annars riskerar de styrande att endast lyssna till starka särintressen. NATO ansökan har ju gjort tydligt att det finns sådana särintressen. Både politiskt och ekonomiskt utan att beakta de långsiktiga konskevensera. Militarismen slutmål är alltid att besegra fienden.

Den västerländska historien är fylld med konflikter och krig. Motreaktionen till den har var upplysningen och tron på att människan med förnuft ska kunna finna vägar genom dialog till samsyn och fred. Därför behövs en stark ideologisk medveten fredsrörelse som våga visa vägen till dialog och fred. För det måste vi frigöra oss från de krafter som spelar på rädsla och hat. Låt oss inte låsa oss fast vid historiska konflikter utan våga se framåt. Nationell säkerhet utgår ifrån ömsesidig säkerhet. Det förutsätter att dialog och kulturellt utbyte är vägen framåt istället för sanktioner och militär upprustning. Argumentet att vi måste upprusta för att slå vakt om demokratin har förbisett att upplysning utgår ifrån tron på förnuft och medmänsklighet som vägen till att skapa förtroende mellan människor. Låt oss inte förlora det arvet! Det handlar om vår gemensamma framtid.

Evenemang

 Kommande uppträdande av medlemmar från Artister för Fred

lö. 22 april

kl 13.00

2023

Fredsma​nifestation Stortorget, Gamla Stan i Stockholm

Artistuppträdande för att sprida glädje och hopp.

Kontakt oss ​om du vill medverka! 

Må. 5 juni

kl 16.00 - 18.00

2023

Poesi & Jazz. Stocksundstorps Gård, Solna

Medverkande INGELA KARLSSON, skådespelerskan /pjäsförfattare

CAROLINE "SOULQUEEN" WILLIAMS, songwritern/ bluessångerska  &

 pianist

Välkommen till anrika Stocksundstorps Gård!  Entré 150:- 

(pens.100:- + AFF 75 :-) 

Frågor?

Kontakta oss!

Har du några frågor eller funderingar angående artister för fred? 

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något.

bottom of page