top of page
_AFF duo_edited_edited.jpg

 

Välkommen till

Artister för fred

image_edited_edited.png
_AFF gruppbild_edited_edited.jpg

 

Längtan efter fred!

Gör din röst hörd!

Vår vision

Artister för Fred tror på att verka för fred i kulturens namn, genom att skapa utrymme för sång, musik, teater, dans, konst, poesi, regi, scenografi, film, ljus och ljud vid konserter, galor, föreläsningar, manifestationer och annat som ordnas i fredens namn.Artister för Fred består av artister, konstnärer författare som ser kulturen som ett verktyg för att bygga broar mellan människor.En humanistiskt orienterad samhällskultur handlar om att befrämja tilltro och kärlek som det långsiktigt bästa motmedel mot hat, våld och krig.

Tillsammans kan vi skapa ett harmoniskare samhälle och fredligare värld.

- Final Sale -

Inför EU valet

himmel

Ska EU förtsätta vara ett fredsprojekt?

Hör av er om frågor inför vårt kommande möte med EU politiker.

Eu skapades in gång i tiden som ett fredsprojekt. Ska det fortsätta att vara det. Hur ser EU politiker på Europaas framtid? Hur skapar vi ett tryggare Europa och hur kan Europa bidra till att skap en tryggare värld?

Intresserad av att veta mer om vikten av fredsarbetet?

Vi arrangerar träffar möten och konferenser. Vi samarbetar med andra grupper på temat fred och hållbar samhällsutveckling. 26 juni - 1 juli är vi med och arrangerar Nordisk Sommarläger.

Se dokument nedan. 

Nordiskt sommarläger.jpg
image_edited_edited_edited.jpg

"Jag har lärt mig att människor kommer att glömma vad du sa, 

människor kommer att glömma vad du gjorde, 

men människor kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna."

Maya Angelou

 

"En droppe droppad i livets älv har ingen kraft till att flyta själv

Det ställs ett krav på varenda droppe:

Hjälp till att hålla de andra oppe!" 

Tage Danielsson

 

"Vi måste överlämna jorden, luften, landet och vattnet åt barnen 

åtminstone som det överlämnades till oss."

"När du konfronteras med en motståndare, erövra honom med kärlek." 

Mahatma Gandhi

 

"Ett öga för ett öga leder bara till mer blindhet” 

Margaret Atwood

”Det här är ingen politisk debatt. Det är en mänsklig. Ren luft och rent vatten och klimat där man kan leva är mänskliga rättigheter. Och att lösa den här krisen är inte en fråga om politik. Det är vår moraliska skyldighet” 

Leonardo DiCaprio

Kulturens betydelse för människans utveckling

Både inom den individuella sfären, såsom inom samhällets olika grenar, har kulturen format och utvecklat individer som samhället sedan långt tillbaka i tiden.

Konstnärens kreativa skapande roll kan beskrivas genom flertal meningar, inom vilka att tolka, ifrågasätta och förändra är de mest kännetecknade.

I sitt skapande länkar konstnären arvet från det förflutna till nutiden, och i det skapar morgondagen visuella, litterära, humanistiska verklighet. I detta vilar både glädje och ansvar.​

Artister för fred - hur det en gång började 

Vi vill leva - en fredsgala och upprop mot militarismen

Fredskonsert från julafton 1983, inspelad i Scandinavium i Göteborg. Skådespelaren Bibi Andersson samlade Sveriges artistelit i en protestkonsert mot utbredningen av kärnvapen i Europa.

Medverkande bland andra​ Lill Lindfors, Arja Saijonmaa, Kim Anderzon, Sven-Bertil Taube, Anders Linder, Monica och Carl-Axel Dominique, Gerd Andersson, Magnus Härenstam och dirigent Leif Segerstam.

Bilder från våra manifestationer

Fredsmanifestation Stortorget i Stockholm april 2023

Musik på temat fred

Artisters röster om fred!

Lyssna gärna på olika sånger om fred.

Här en musiklista med artister som utrycker sin längtan efter fred. 

image_edited.jpg


Musik av

Daniel Östersjö

Dikt av

Yu Xiu Hua

Var som en lampa för dem som vandrar i mörker,

en glädje för de ledsna, ett hav för de törstiga, 

en tillflyktsort för de ​drabbade, 

en anhängare och försvarare av förtryckets offer ... 

en balsam för de lidande, 

ett bålverk för de lidande flykting”

Ett helt hav av vatten kan inte sänka ett skepp 

om det inte kommer in i skeppet. 

På samma sätt kan inte världens negativitet

slå dig ner  om du inte tillåter ​det att ta sig in i dig”.

image_edited.jpg

 

Krönika

In memory of the birth of modern mass civil disobedience on 11th September 1906

Av Tord Björk

Modern collective nonviolence was born on September 11th, 1906 in Transvaal in South Africa when Sheth haji Habib, an Indian Muslim, declared he would never obey the new discriminatory pass laws and urged everybody else at a mass meeting in the Empire Theatre in Johannesburg to do the same.

A nonviolent mass rebellion against racism and the British empire was started by Muslims, Hindus, and Sikhs. Mohandas Gandhi who organized the protest meeting soon developed collective nonviolence as a form of popular movement resistance that since then has spread around the world.

More background: The essential role of Hajib is often glossed over. All focus is instead put on Gandhi. This is distorting history. Gandhi himself highlights that Hajib was the initiator of the mass civil disobedience. Also, others who look more closely into what happened stress his central role:

Even as Mr. Hajee Habib rose to speak, the audience greeted him with cheers. His speech was so caustic and impassioned that even those who did not know Gujarati said they could follow its purpose. Now and then, Mr. Hajee Habib used English anecdotes. The audience was greatly roused by his speech of which the following is a summary:

The fourth resolution is the most important of all. Everything depends upon it. Going to jail is no disgrace; it is an honour. Only a few people knew of Mr. Tilak before he went to jail; today the whole world knows him. We will not get justice at the hands of the British Government. It kills us with sweet words; we should not be deceived. They offer us sympathy, but we ask for justice, not sympathy. The British are ever willing to advise others. They are always ready to appease the Christian people. Take the case of Turkey. The British do not hesitate to bully Turkey, and that is not in order to secure the interests of their own subjects. Again, in this country, the doors are open to the whites and Christians, even if they were foreign nationals. In their view, the whites are descended from Heaven and we, they think, have come from the other place. This Bill is most objectionable. If it is passed, I solemnly declare that I will never get myself registered again and will be the first to go to jail. [Applause] I recommend the same course to you all. Are you all prepared to take the oath? [The Assembly stood up to a man and said, 'Yes, we will go to jail!'] Only by so doing shall we succeed. We tried this method in the days of the Boer Government also. Some 40 of our men were once arrested for trading without licenses. I advised them to go to jail and not to seek release on bail. Accordingly, they all remained there without offering bail. I immediately approached the British Agent, who approved of our action and ultimately secured justice for us. Now that the British Government is in power, the time has come for us to go to jail, and go we will.

As he repeated the last phrase thrice, the meeting greeted his resolve with applause.

Tankar om fred

Här ger vi utrymme för personliga åsikter som inte nödvändigtvis representerar AFF.

Debatt

Regeringen avskaffar stödet till fredsorganisationer 
Hans Anderson
styrelseledamot och projektsamordnare i AFF

Regeringen avskaffar det statliga ekonomiska stöd som i hundra år getts till organisationer inom civilsamhället som arbetar för fred och nedrustning.

När det satsas nu 191 miljarder på försvar och upprustning – är det märkvärdigt att vår regering inte har råd med 20 miljoner till dessa fredsorganisationer!!  Det hela är ett led i ambitionen att strypa folkbildningen, civilsamhället och fredsrörelsen och om vi inte protesterar kommer det mera av samma sorts inskränkningar. Tidö-partierna slår därmed undan benen på Svenska freds- och skiljedomsföreningen och andra fredsrörelser som Clowner utan gränser, Svenska läkare mot kärnvapen, Östgruppen, Kristna fredsrörelsen och Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet. Stödet har sedan början av 20-hundratalet betalats via Folke Bernadotteakademin.

När det satsas nu 191 miljarder på försvar och upprustning – är det märkvärdigt att vår regering inte har råd med 20 miljoner till dessa fredsorganisationer!!  Det hela är ett led i ambitionen att strypa folkbildningen, civilsamhället och fredsrörelsen och om vi inte protesterar kommer det mera av samma sorts inskränkningar.

För mer info, se:

https://www.svenskafreds.se/

Ett fritt kulturliv är en förutsättning i ett demokratisk samhälla

Krönika av Lorenz Jolin:   ÄR FREDSRÖRELSENS RELEVANT I KRIG?

Frågan måste ställas när Sverige väljer att ge upp sin 200 åriga neutralitetspolitik som varit en så stark koppling till den svenska identiteten. Argumenten för att ge upp den känner vi till med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Detta var dock inget argument under första världskrigets utbrott andra världskrigets utbrott eller för den delen under det kalla kriget när Warszawapakten omslöt inte bara Ukraina utan även hela Östeuropa. Skillnaden idag mot då är egentligen tvärt om. Då verkade väst svagt men idag 33 år efter Berlinmurens fall framstår väst som starkt. Därför framstår Sveriges val att överge sin neutralitetspolitik handla mer om att vi inte kan står utanför av politiska och ekonomiska skäl. Detta blir särskilt tydlig när vi inte ens kan sälja Jas plan till Finland som hellre väljer amerikansk flyget. Högteknologiskt samarbete i väst är omfattande och svenska industrin vågar inte ställa sig utanför.

För en sann fredsvän är dock inte de ekonomiska eller ens strategiska intressena vara avgörande. Fredsfrågan är ju trots allt eller borde vara en principiell och ideologisk fråga. Fred är grunden för demokrati och solidaritet med sina medmänniskor och mellan folk från olika länder. Det globala systemet bygger i princip på detta. Att stärka banden mellan människor. Det bygger på ett synsätt där men prioriterar människan framför institutionerna. Institutionerna har sin självklara rolla förutsatt att de tjänar människornas intresse. Tyvärr går utveckling idag åt fel håll.

Fredsrörelsen bör därför lyfta fram kulturen och se den som en mer prioriterad aspekt framför ekonomi och politik. Både demokrati och det ekonomiskt utbyte förutsätter att människor har tilltro till varandra. Tron på människan handlar i grunden om att vi har mer gemensamt än vad som skiljer oss åt. Det finns ett grundläggande människovärde oavsett vilket nationalitet eller identitet tillhörighet respektive individ har. Detta är i grunden en existentiell fråga som ofta belyses inom kuttrens sfär. Fredsrörelsen vinner således på att verka proaktiv och utgå ifrån vad som kan förena oss människor istället för att utgå ifrån vad som skiljer oss åt. Kan detta i högre utsträckning belysas vore det ett stort steg för den samhälleliga demokratiska som fredliga processen runt om i världen. Det handlar med andra om att belysa människovärdet som något i grunden universellt.

Det yttersta målet för varje samhällssystem är att garantera medborgarnas fred och säkerhet. Demokratins betydelse är just att medborgarna ska kunna engagera sig i samhällsdebatten och inte agera som åskådare när stora politiska beslut tas. Att göra medborgarnas röst hörd för att motverka en politik som kan vara fientlig eller för omvärlden vara provocerande. Annars riskerar de styrande att endast lyssna till starka särintressen. NATO ansökan har ju gjort tydligt att det finns sådana särintressen. Både politiskt och ekonomiskt utan att beakta de långsiktiga konskevensera. Militarismen slutmål är alltid att besegra fienden.

Den västerländska historien är fylld med konflikter och krig. Motreaktionen till den har var upplysningen och tron på att människan med förnuft ska kunna finna vägar genom dialog till samsyn och fred. Därför behövs en stark ideologisk medveten fredsrörelse som våga visa vägen till dialog och fred. För det måste vi frigöra oss från de krafter som spelar på rädsla och hat. Låt oss inte låsa oss fast vid historiska konflikter utan våga se framåt. Nationell säkerhet utgår ifrån ömsesidig säkerhet. Det förutsätter att dialog och kulturellt utbyte är vägen framåt istället för sanktioner och militär upprustning. Argumentet att vi måste upprusta för att slå vakt om demokratin har förbisett att upplysning utgår ifrån tron på förnuft och medmänsklighet som vägen till att skapa förtroende mellan människor. Låt oss inte förlora det arvet! Det handlar om vår gemensamma framtid.

Fredsfrågan får inte bli bortglömd! Så vi skrev ett brev till alla riksdagspartier

Hotet mot yttrandefriheten: Lagförslaget om utlandsspioneri.

Kommer EUs nya regelverk hota eller stärka yttrandefriheten?

Evenemang

 

 Kommande uppträdande av medlemmar från Artister för fred

 

26 juni - 1 juli

2023

Under temat: För Fred och rättvis klimatomställning.

 

Nordisk sommarläger

Har du några frågor eller funderingar angående Artister för fred? 

Hur tror du att fredsrörelsen kan stärkas? Vilka behov ser du?

Tveka inte att kontakta oss om du undrar något.

 

Frågor?  Kontakta oss!

För att konsten och kultur kan befrämja dialog och samvaro mellan människor

bottom of page