top of page

Fredsrörelsen

 

Fredskultur

Frågan om fred berör oss alla. Det är en för viktig fråga för att enda​st låta några få att ​bestämma över. Krig är oftast en konsekvens av när nationer inte kommer överens, känner sig hotade eller strävar efter att förebygga hot. Fredsfrågan är något mycket mer än just att fördöma krig. Det handlar om att förebygga och öka människors medvetenhet om värdet av samarbete och tron på solidarisk konflikthantering.

Våldet behöver förebyggas i alla dess aspekter. Våldet finns för många även i vårt samhälle mellan människor och olika grupper även mellan män och kvinnor.

Förenta Nationernas tillkomst och även EU bottnar i just om insikten om att vi behöver anstränga oss mer för att förebygga våld, för när väl våldet är framme då är det svårt att stävja det.

När UNESCO bildades 1945 fördes fram tankar av bland annat av Albert Einstein och Sigmund Freud som såg krigets logik byggde på en våldskultur och istället ersättas av en fredskultur.

År 1997 antog FN enhälligt en resolution och en förklaring om att år 2000 skulle vara ett år för fredskultur.

Senare togs beslutet att 2001–2010 skulle vara ett årtionde för en freds- och ickevåldskultur för världens barn.

Det är lätt att bli cynisk men vi vägrar att ge upp att lyfta frågan om en fredskultur.

För kultur handlar om att skapa gemenskap och förståelse mellan människor. Tillsammans kan vi alla göra ett bidrag.

bottom of page