top of page

Kära medlemmar för Artister för fred!

Nu börjar tiden närma sig till årsmötet 18.00 den 20 Mars 2023.

Vi har haft ett mycket händelserikt år bakom oss och visa av dess efterdyningar fortsätter tyvärr än idag när det gäller krig och eländen i våra närområden och i världen övrigt.

Glädjande är att kulturaktiviteterna kommit i gång, många kulturinstitutioner har åter öppnats efter Coronaepidemierna. livet har återvänt för dem flesta av oss trots allt. Vi börjar också lämna en vinter bakom oss snart till att äntligen börjar känna vårkänslorna i luften.

Sverige har lämnat en 200 års alliansfrihet som gagnade landets anseende i den fria välden till att ingå i Nato. En ny regering har installerats, Sveriges Nato ansökan har också väckt många frågor med de svårigheter som det har bidragit till. Krigsrubriker med excellerande konflikt med EU och Na​to mot Ryssland stor oro för ett kärnvapenkrig är överhängande tyvärr.

Vi har också haft manifestationer för fred mot krig och annekteringar av Ukraina och av andra länder. Under årenslopp har vi också haft många fruktbara samarbeten, konferenser med likasinnade fredsorganisationer med sikte på kommande konferenser där vi som Artister för fred med våra styrkor kan påverka för en mer konstruktivt och kreativt freds främjande framtid för fred på jorden och fred med joden.

VÄLKOMMEN

Kemal Görgü, för Artister för fred

OBS! Påminnelse!

Det är bra att betala medlemsavgiften innan årsmötet.

FAKTURA

Medlemsavgift för 2023

200: - Plusgiro: 24 62 27-3

Förfallodag 23-03-01 

För att konsten och kultur kan befrämja dialog och samvaro mellan människor

bottom of page