top of page

 

Bilder från några av våra event

Möte om psykisk (o)hälsa

11 mars 2024 

Nordisk hjälp och Artister för fred och arrangerade ett öppet möte i Solidaritetshuset, där Hans Andersson presenterar det pilotprojekt finansierat av Åke Wiberg stiftelse, för en diskussion om hur detta tema skulle kunna utvecklas.

Projektet riktar sig till barn och ungdomar, med syfte att utveckla verktyg som stärker dem i en tid då krigsretoriken flödar, våldet ökar i samhället och allt fler ungdomar lider av psykisk ohälsa. Vi ser fredskultur som en väg till ökad psykisk hälsa, medan krigshot, terror och våld inte bara är illa nog i sig, utan också en källa och en orsak till psykiskt lidande.

Vårt långsiktiga syfte är att bryta det Tabu som råder i många traditionella kulturer, och gör det svårt för ungdomarna att prata om sina problem, om de mår dåligt och känner sig deprimerade, samt att etablera ”trygga rum” där ungdomar kan samtala med utbildade volontärer om psykiskt lidande, ohälsa och sjukdomar, och vart de kan vända sig för att få professionell hjälp och stöd.

Projektet är en pilot, som kan öka vår erfarenhet, kapacitet och förmåga att stödja ungdomar genom att utöva och förverkliga fredskultur och ska leda till ansökningar i större skala hos folkhälsomyndigheten och andra givare, som Arvsfonden, Mucf och Tim Berglings stiftelse.

Artister för Fred deltog på Östhammars kulturfestival
IMG_5174.JPG
IMG_4755.JPG
IMG_5179.JPG

Daniel Östersjö, Elin Lyth, medverkade på festivalen liksom Kemal Görgü och Hans Andersson

AFF i Östhammar
Hans Andersson

Den 5/11 genomförde AFF ett program i Östhammar, som en del av stadens och kommunens kulturvecka på temat Oväntade möten. Detta är att i praktiken arbeta med och för fredskultur i folkbildningsanda.

Vår grundidé är att sprida ett fredens budskap genom kultur, att lansera och verka för begreppet fredskultur, i motsättning till den rådande krigsfixerade debatten och samhälleliga samtalet, den populärkultur som översvämmar oss, och särskilt ungdomen med våldsromantiserande filmer, spel och berättelser.

Daniel Östersjö och Elin Lyth, kända musiker, som ofta uppträder i norra Uppland, framförde tonsatta dagermantexter och dikter av Kristina Lugn, men även tex Bob Dylans Masters of War. Lugn är liksom Dagerman från norra Uppland, Tierp respektive Älvkarleby.

I en programpunkt berättade skådepelaren Kemal Görgü om ett oväntat möte med en björn och Hans Anderson som läste Stig Dagermans berättelse "Lorden som jag rodde", också det ett möte med det oväntade, och över kultur-, generations- och klassgränser i det gamla Sveriges traditionella bondesamhälle, och resonerar kort kring detta. Samt framförde Dagermans sisat ”dagsedel” Varning för hunden – på årsdagen av att den publicerades år 1954, morgonen efter hans självmord.

Artister för fred söker bidrag från olika givare. Detta kallar vi Fred på jorden, fred med jorden. Vi välkomnar fler inslag i framtida föreställningar, och har mottagit intresseanmälningar från Ingela Karlsson med en eller flera scener ur Jeanne d’Arc och Eva Lund visar två tavlor och för en diskussion utifrån dessa.

_AFF Fred med jorden fred på jorden.jpg

AFF fredsevent på Sergels Torg 

Foto: Eva Lund

Vinnare i Alingsås Fotoklubbs tävling skuggor med motiveringen: "Motivering till En solig dag i Stockholm där en ensam trubadur fångar uppmärksamhet hos

sin publik. Trubaduren ger en härlig färgklick med sin röda keps och

halsduk. Med tanke på temat så var detta en överlägsen vinnare."

Artister för fred medverkade på konferensen Folk och Säkerhet under 2023

bgImage

För att konsten och kultur kan befrämja dialog och samvaro mellan människor

bottom of page